Jak bude probíhat
naše spolupráce?

V pěti bodech vás provedu naší spoluprací.
Videa dole vám nabídnou grafické představení procesu tvorby.

01 Poptávka

Prní kontakt přes email. Klient sděluje základní představu. Posílám logodotazník – soubor s otázkami, které mi více přiblíží, co klient a firma či podnik potřebuje. Dotazník je důležitý pro sestavení kvalitního zadání.

Ptám se na cíle firmy, odlišnost od konkurence, představy o logu, preference a další. Čím více se klient rozepíše, tím lépe porozumím, co klient potřebuje.

02 Analýza

Provedu analýzu požadavků, konzultuji s klientem, prozkoumám konkurenci a sestavím vám kalkulaci. Posílám zálohovou fakturu a připsání částky na účet přistoupíme k dalšímu kroku.

03 První nápady

Tvořím myšlenkovou mapu, procházím zadání, začínám s brainstormingem. Kreslím první návrhy na papír – skicování. Po domluvě zasílám popis prvního návrhu, myšlenku nového a jeho popis (viz SKICA BLOK37).

04 Digitalizace

Tvořím logo v digitální podobě – v křivkách. Selektuji návrhy, upravuji detaily. Konečný návrh prezentuji klientovi na různých médiích podle jejich zaměření – např. vizitky, polep auta, náhled na webu. Prezentaci obdrží klient v PDF popř. JPG.

05 Schváleno

Po schválení a doplacení celé částky zasílám všechny varianty loga v barevných prostorech RGB a CMYK, export v v pdf, jpg, png, svg, eps, ai nebo afdesign. Požádám o zpětnou vazbu a nabídnu dlouhodobou spolupráci.


JSEM TU PRO VÁS

Zaujala tě má práce a chtěl bys se mnou spolupracovat? Budu se těšit.

SPOLUPRACOVAT