Zásady zpracování osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je Marie Hynková, IČ:08376158, se sídlem Vítězná – Huntířov 64, 54401 Dvůr Králové nad Labem, zapsaný v živnostenském rejstříku v Brně od 29. 7. 2019, (dále jen: „správce“, „“).

Vaše osobní údaje zpracovávám v souladu s právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

Osobní údaje zpracovávám jako správce, ke zpracování mohu využívat také následující zpracovatele nebo třetí strany:

 • Fakturační systém Vyfakturuj.cz
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nepoužívám.

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo EU.

Správce nemá osobu tzv. pověřence.

Správce můžete kdykoliv kontaktovat na e-mailové adrese grafik@mariehynkova.cz.

Správce provozuje následující weby, kde může ke zpracování osobních údajů docházet:

 • www.mariehynkova.cz
 • www.kavcidilna.cz
 • www.avilore.cz
 • www.pokornaandrea.cz

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte následující práva:

 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na adresu grafik@mariehynkova.cz,
 • požadovat po mně informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vyžádat si u mne přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po mně výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedu, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo mými oprávněnými zájmy,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování z důvodu plnění smlouvy,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Objednávka mých služeb, plnění ze smlouvy

Co zpracovávám a proč:

Pokud mi napíšete mail a domluvíme se na spolupráci, budu zpracovávat vaše následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení;
 • e-mailovou adresu;
 • telefonní číslo;
 • adresu
 • údaje o objednávce;
 • fakturační údaje

pro to, abych vám mohla mé služby poskytnout.

Vaše údaje budu uchovávat také za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění práv a povinností smluvních stran.

Po jak dlouhou dobu:

Údaje budu uchovávat po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, pokud po mně nepožaduje jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

Pokud se na spolupráci nakonec nedomluvíme, budu vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 10 let od zaslání vaší poptávky přes e-mail. To především z důvodu, že někteří klienti se i napříč předchozí neshodě po několika letech vrátí a je tedy pro obě strany žádoucí, aby se dalo pohodlně navázat na předchozí komunikaci.

Co mi to umožňuje:

Umožňuje mi to čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) Nařízení – jedná se totiž o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, pro splnění mých právních povinností a pro účely mých oprávněných zájmů.

Komentáře na blogu webu www.mariehynkova.cz

Co zpracovávám a proč:

Pokud mi budete chtít na blogu, který se nachází na podstránce webu www.mariehynkova.cz okomentovat článek, budu zpracovávat vaše následující osobní údaje:

 • jméno;
 • e-mailovou adresu;
 • webovou stránku;
 • IP adresu
 • obsah komentáře;

pro to, aby se komentář mohla zveřejnit a já vám na něj mohla odpovědět.

Uvedení těchto údajů je ale dobrovolné – pokud nebudete chtít, nemusíte je uvádět a můžete komentář odeslat anonymně (vaše IP adresa však bude patrná, ale veřejně se zobrazovat nebude).

Po jak dlouhou dobu:

Údaje budou na webu zveřejněny po dobu trvání zveřejnění daného článku, který jste komentovali.

Pokud se na spolupráci nakonec nedomluvíme, budu vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 10 let od zaslání vaší poptávky přes e-mail.

Co mi to umožňuje:

Umožňuje mi to čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – jedná se totiž o zpracování na základě oprávněného zájmu. Proti takovému zpracování máte právo dle čl. 21 Nařízení vznést námitku na grafik@mariehynkov.cz. Námitku vyhodnotím bezodkladně.

Cookies

Co zpracovávám a proč:

Na svých stránkách uvedených výše používám cookies. Mám je zde z důvodů:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 • fungování webových stránek.

Po jak dlouhou dobu:

Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

Pokud se na spolupráci nakonec nedomluvíme, budu vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 10 let od zaslání vaší poptávky přes e-mail.

Co mi to umožňuje:

Sběr cookies za účelem měření návštěvnosti a vytváření statistik může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu –oprávněného zájmu, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Další informace

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním e-mailu na adresu grafik@mariehynkova.cz. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně.

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Na stránkách používám aktuálně následující cookies:

 

Typ

Název

Účel

Expirace

Přístup k informacím

Nutné __sharethis_cookie_test__ Kontrola, zda prohlížeč uživatele podporuje cookies. Relace www.mariehynkova.cz

www.avilore.cz

www.kavcidilna.cz

www.pokornaandrea.cz

 

Nutné viewed_cookie_policy, cookie_notice_accepted Ukládají souhlas se zpracováním cookies 1 měsíc www.mariehynkova.cz

www.avilore.cz

www.kavcidilna.cz

www.pokornaandrea.cz

 

Technické cookie JCS_INENREF, JCS_INENTIM, NCS_INENTIM, SJECT16, SJECT1902

 

Protispamová ochrana systému WordPress Relace www.mariehynkova.cz

www.avilore.cz

www.kavcidilna.cz

www.pokornaandrea.cz

Technické cookie PHPSESSID Zachovává uživatelskou relaci při procházení webu Relace www.mariehynkova.cz

www.avilore.cz

www.kavcidilna.cz

www.pokornaandrea.cz

Technické cookie ckon1902 Protispamová ochrana systému WordPress 1 den www.mariehynkova.cz

www.avilore.cz

www.kavcidilna.cz

www.pokornaandrea.cz

Technické cookie _wpss_h_ Protispamová ochrana systému WordPress Relace www.mariehynkova.cz

www.avilore.cz

www.kavcidilna.cz

www.pokornaandrea.cz

Marketingové fr Integrace tlačítka ke sdílení na Facebooku 3 měsíce www.mariehynkova.cz

www.avilore.cz

www.kavcidilna.cz

www.pokornaandrea.cz

Marketingové 1P_JAR Sběr dat pro sledování statistik 1 měsíc www.mariehynkova.cz

www.avilore.cz

www.kavcidilna.cz

www.pokornaandrea.cz

Marketingové CONSENT Google a Youtube  cookie Relace www.mariehynkova.cz

www.avilore.cz

www.kavcidilna.cz

www.pokornaandrea.cz

Marketingové ANID Google cookie 1 měsíc www.mariehynkova.cz

www.avilore.cz

www.kavcidilna.cz

www.pokornaandrea.cz

Marketingové NID Integrace tlačítka ke sdílení na Google+ 6 měsíců www.mariehynkova.cz

www.avilore.cz

www.kavcidilna.cz

www.pokornaandrea.cz

Marketingové _gid Cookie pro rozlišení uživatelů 1 den www.mariehynkova.cz

www.avilore.cz

www.kavcidilna.cz

www.pokornaandrea.cz

Marketingové guest_id Integrace tlačítka ke sdílení na Google+ 2 roky www.mariehynkova.cz

www.avilore.cz

www.kavcidilna.cz

www.pokornaandrea.cz

Marketingové _ga Cookie pro rozlišení uživatelů 2 roky www.mariehynkova.cz

www.avilore.cz

www.kavcidilna.cz

www.pokornaandrea.cz

Marketingové eu_cn Integrace tlačítka ke sdílení na Google+ 1 rok www.mariehynkova.cz

www.avilore.cz

www.kavcidilna.cz

www.pokornaandrea.cz

Marketingové personalization_id Integrace tlačítka ke sdílení na Twitteru 2 roky www.mariehynkova.cz

www.avilore.cz

www.kavcidilna.cz

www.pokornaandrea.cz

Marketingové tfw_exp Integrace tlačítka ke sdílení na Twitteru 1 měsíc www.mariehynkova.cz

www.avilore.cz

www.kavcidilna.cz

www.pokornaandrea.cz

Marketingové IDE DoubleClick cookie 1 rok www.mariehynkova.cz

www.avilore.cz

www.kavcidilna.cz

www.pokornaandrea.cz

Marketingové PREF, VISITOR_INFO1_LIVE Cookies pro integraci Youtube 6 měsíců www.mariehynkova.cz

www.avilore.cz

www.kavcidilna.cz

www.pokornaandrea.cz

Marketingové Wide, YSC, GPS Cookies pro integraci Youtube Relace www.mariehynkova.cz

www.avilore.cz

www.kavcidilna.cz

www.pokornaandrea.cz

Marketingové APISID, HSID, LOGIN_INFO, SAPISID, SID, SSID Cookies pro integraci Youtube 2 roky www.mariehynkova.cz

www.avilore.cz

www.kavcidilna.cz

www.pokornaandrea.cz

Zásady platí od 29.07.2019